Nabízím služby v oblasti osobního rozvoje, psychoterapie a sebepoznání. Zabývám se především analytickou psychologií. Pracuji zejména se symbolikou prostupující nejrůznějšími oblastmi života svých klientů (sny, imaginace, představivost, práce s archetypy) a hledám s klientem momenty a prvky klíčové v jeho cestě za sebepoznáním. Věřím, že poznání sebe sama a pochopení podstaty svých přání a motivací je klíčové pro naplněný a spokojený život, je také základem životního nasměrování. Cesta k sebepoznání je u každého jedinečná, proto přizpůsobuji terapii individuálně každému klientovi.

Nabízím:

 • podporu
 • porozumění
 • přijetí
 • naslouchání

V jakých situacích, s jakými problémy, mohu pomoci:

 • úzkost a pocity strachu
 • pocity smutku a ztráty smyslu života
 • nedostatečné čí chybějící sebepřijetí
 • nízké sebevědomí
 • neschopnost prosadit své myšlenky, zůstávání v nezdravých životních vzorcích
 • vysoká sebekontrola a sebekritičnost
 • vysoká citlivost

Zaměřuji se zejména na dlouhodobou systematickou individuální terapii zaměřenou na hlubší změnu. Ale konzultuji také jednorázově konkrétní problémy a složité životní situace. Standardní délka sezení je 50 minut. Lidé, se kterými pracuji, vnímají užitečnost setkání, cítí úlevu či mají pocit, že se ve svém vnímaní i životě posouvají.

Vystudoval jsem teologii a historii na Univerzitě Palackého v Olomouci a Jihočeské univerzitě v Českých Budějovicích. Absolvoval jsem přednášky z filozofie, psychologie a religionistiky a od roku 2014 jsem členem České společnosti pro analytickou psychologii.

www.terapie-smerda.cz
+420 734 435 435
terapie.smerda@seznam.cz