Koučink

Psychoterapie, doslovně léčení duše, je záměrné a cílené používání psychoterapeutických prostředků směřujících k celistvosti člověka a k rozvoji jeho  osobnosti. Směřuje ke zmírnění až odstranění psychického nebo fyzického utrpení. Dochází postupně k hlubokému sebepoznání, uvolnění, naplnění schopnosti být sám sebou a realizaci svých možností a přání. Změny, ke kterým dochází, jsou komplexní a s nově nabývanou vnitřní svobodou postupně mizí i symptomy.
V rámci psychoterapie hraje léčivou roli terapeutický vztah, otevřená komunikace, výklad  a porozumění svým potížím a symptomům, se kterými člověk přichází, uvolňování potlačených emocí, vnitřní katarze skrze různé terapeutické techniky, přímá konfrontace s vlastními problémy, posila, podpora a motivace k práci na sobě. V terapii se také učíte o svoji duši pečovat tak, abyste žili více v souladu sami se sebou bez potlačování svých pocitů, emocí a potřeb. Učíte se poznávat sami sebe, objevujete doposud skrytá zákoutí duše, své stíny i své silné stránky a učíte se s nimi zacházet. Postupně směřujete k pravdivému přístupu k sobě sama, k sebe-přijetí. Psychoterapie je cesta k celistvosti, k souladu sama se sebou, je cestou ke svobodě.
S čím může psychoterapie pomoci? Psychoterapie pomáhá růst a měnit váš svět, vede člověka ke spokojenosti sama se sebou, k pravdivějšímu, celistvějšímu a šťastnějšímu prožívání sebe sama a svého života. Psychoterapie pomáhá s emocionálními výkyvy, nepříjemnými psychickými stavy – strachy, úzkostmi, depresemi, agresí. Psychoterapie pomáhá při hledání smyslu života, při řešení vztahových a partnerských nesnází, při poruchách v sexualitě. Psychoterapie pomáhá při přijímání nových životních rolí – např. rodičovství, přípravy na početí či v situacích, kdy se počít nedaří, či situace, kdy se vyrovnáváte s novou životní situací (ztráty blízkých, odchod do důchodu, trvalé úrazy atd.). Psychoterapie pomáhá při řešení pracovních vztahových záležitostí, v oblasti hledání práce, či s tématy vlastní sebehodnoty.

Psychoterapie – Jana Klinderová Píchová
www.mostykdusi.cz
tel: 608176948
email: janaklinderova@seznam.cz
Ve své praxi pracuji zejména s technikami pomáhajícího rozhovoru, analýzy, učení porozumění a vyjadřování emocí, nácvikem různých dovedností, imaginacemi a vizualizacemi, řízenou meditací, z expresivních terapií pak například prací s barvami, malbou, zvuky či prací s tělesnými vjemy.