EFT – jednoduché řešení složitých problémů

Zkratka EFT je z anglického Emotional Freedom Techniques. Říká se mu také poklepávání (Tapping) nebo v češtině prostě ťukání.

EFT má okamžité a trvalé výsledky

K praktikování EFT stačí nepotřebujeme nic speciálního, stačí nám prsty jedné ruky. Možná to zní trochu šarlatánsky – že by nějaké poklepávání dokázalo víc, než tým psychologů? Vědecké studie i empirické výsledky, mluví jasně. Působíme na ty části mozku, které ovlivňují naši neurochemii.

Při ťukání na body na hlavě a hrudníku dochází ke zklidnění těch částí mozku, které vysílají poplašné signály. Ťukání odstraňuje tzv. poruchy v energetickém systému, které způsobují například úzkosti, strachy, alergie, závislosti, bolesti, chronické nemoci nebo širokou škálu psychických problémů.

Máte to ve svých rukou

Když se EFT jednou naučíte,  můžete si ho provádět sami.

Je to jednoduchá metoda, kdy poklepáváním několika prsty bezpečně stimulujete oblasti, kterými prochází meridiány.

Ve studiu praktikuje EFT Ludmila Kotalíková.

O tom jak probíhá sezení a jak pracuje, se dočtete na stránkách www.aromadoteky.cz.

Na Youtube má natočená i instruktážní videa, podle kterých si můžete ťukat https://www.youtube.com/channel/UC8qLbY2SPtr9wkmVC5YmJDQ.