ASYRSKÉ BEZKONTAKTNÍ MASÁŽE

Jde o prastarou metodu léčení pomocí pohybů rukou v určitých vzdálenostech nad povrchem těla. Žijeme ve světě energií, neboť vše smyslově i mimo smyslově poznatelné je v podstatě energie. Například myšlenka je určitým typem energie. To, že ji nevidíme nebo neslyšíme, neznamená, že neexistuje nebo že nás neovlivňuje. Dnešní svět je plný všemožných umělých zářičů (televizní vysílání, sítě mobilních operátorů, vyzařování displejů a monitorů, wifi, atd. atd.) díky nimž přibývá onemocnění, které na této planetě v dávných dobách neexistovala nebo nebyla tak rozšířená.

Každá nemoc nebo disharmonie je vždy nejprve provázena změnou v jemnohmotných (energetických) tělech člověka – v jejich energeticko-informační struktuře. Asyrská léčebná metoda harmonizuje a tím léčí tyto dysbalance, což se propisuje do fyzického, mentálního a emočního těla. Primárně je zaměřena profylakticky – preventivně a neléčí akutní (se zlomeninou běžte nejprve na chirurgii) nebo závažná onemocnění (s rakovinou na onkologii). Před objednáním proto vždy konzultujte s terapeutkou, která určí i přibližnou délku sezení – dle typu potíží a potřeb.

Dávné civilizace zaniklé i dosud pokračující jako je Indie a Čína nebo Egypt, ale také starověká Asýrie (oblast mezi řekami Eufrat a Tigris na území dnešního Iráku) tyto poznatky v léčení využívaly. Ačkoliv se Asyřané po pádu říše )605 p. n. l. rozešli do přilehlých oblastí, asimilovali se a převzali kulturu, jazyky a náboženství okolních národů, nezapomněli na své tradice – protože učení se předávalo ústně z generace na generaci – z učitele na žáka a to je odpověď na to, jak se léčitelské postupy zachovaly i po 2600 letech od pádu říše.