Brain-based koučink

Brain-based koučink je metoda strukturovaného rozhovoru, která klientovi vždy přináší výsledek. Tento přístup zohledňuje principy fungování lidského mozku a schopnosti člověka řízeně se učit a zdokonalovat. Koučovaný se díky vedení kouče snadno zorientuje ve svých myšlenkách, určí si pro sebe nejvhodnější postup k cílům a také ho uskuteční.

V Čechách výcvik brain-based koučinku v akreditovaných kurzech ve společnosti NeuroLeadership vede dr. Vladimír Tuka, jediný český kouč s nejvyšší mezinárodní certifikací (MCC).

Podpora kouče umožňuje soustředit pozornost klienta k získání nadhledu, objevení řešení, využití silných stránek a schopností k dosažení cílů. Je to vždy klient, kdo volí a koná konkrétní kroky.

Ve studio se koučinkem zabývají:

Anna Novotná – brain-based koučink

Ludmila Kotalíková – systemický koučink

Koučink