JÓGA V OSMIČCE

Motto: Harmonie těla, mysli a duše.
Jógu prý podle Véd (staroindických spisů) přinesl lidstvu sám bůh Šiva. V tomto smyslu jde o bránu k poznání a může se stát životní cestou a filosofií. Etymologicky slovo „jóga“ znamená sjednocení – stav, kdy člověk realizuje svůj potenciál. V praktické rovině je jóga cesta k harmonizaci a udržení si pevného zdraví. Pokud se cvičí pravidelně a kvalitně, přináší do života mnoho benefitů: pečuje totiž nejen o zdraví fyzické, ale také o zdraví psychické, mentální, sociální a duchovní. Tedy o psycho-somato-socio-spirituální zdraví. Tento holistický přístup ke člověku má systém Jóga v denním životě, která je v ČR nejrozšířenější a nejstarší souvisle vyučovanou jógou (od roku 1973) vycházející z tradice předávání učení z Mistra na Žáka – aspiranta. Má tedy své kořeny a zároveň vědecké ukotvení podložené výzkumy.