Jsem certifikovaná na úrovni NeuroLeadership Coach Professional a pracuji v souladu s profesními standardy Mezinárodní koučovací federace ICF.

Podporuji ženy v tom, aby našly životní harmonii. Jde o vyvážení času věnovanému sobě, naplňující práci a rodině. Mými klientkami jsou obvykle ženy, které přebírají plnou odpovědnost za svůj život a vydávají se po cestě poznávání sebe sama. Seberozvoj jim slouží jako klíč k životu, ve kterém jsou v souladu se svými životními hodnotami.

Pracuji metodou brain-based koučinku. To je přístup specifický tím, že vždy přináší trvalou změnu v životě. Jde o dlouhodobější spolupráci na 4 – 12 setkání. Na začátku si pojmenujete cíle, které jsou dosažitelné a zároveň náročné, abych Vás jako Vaše koučka mohla podpořit v jejich dosažení. Po dobu spolupráce postupně uskutečňujete kroky k tomu, abyste ve svých životních okolnostech žila tak, jak chcete.

První sezení je ukázkové a zdarma.  Slaďujeme na něm vzájemná očekávání a představy o spolupráci.
Ozvěte se mi, domluvíme se spolu na termínu ukázkového setkání.

Těším se osobně v Harmonizačním studiu 8 nebo online.

Kontakt:
telefon: 724 554 022
e-mail: email@annanovotna.cz
web: www.annanovotna.cz