Třetí oko

Systemické konstelace podle Berta Hellingera jsou dnes již klasickým způsobem nahlížení na náš základní systém: původní rodinu, ze které si přinášíme vzorce našeho chování a promítáme nejčastěji do naší současné rodiny. Traumata vzniklá v minulosti u našich předků (např. vážné nemoci, předčasná úmrtí, válečné osudy, vězení, ztráty majetku, rodinná tabu aj.) se podvědomě přenáší dál. Z lásky k našim předkům jim pomáháme nést jejich úděl, který ale není naším úkolem a proto se u nás projevují problémy.
Ty lze chápat jako upozornění ke změně, aby náš vlastní systém byl v pořádku. Systemické konstelace formou zástupců umožňují tento systém vidět a ukázat v něm, kterým směrem je třeba udělat nápravu. Nejčastější zadání jsou v oblasti partnerství, vztahu k rodičům a dětem. Kromě životních rolí v původní či současné rodině se můžeme dostat do dalších rolí např. v zaměstnání, zájmové společnosti, politické straně, zastupitelské samosprávě apod. Systemický přístup lze uplatnit i tam. Je obzvláště vhodný, když se proplétají role ve více systémech, např. v rodinné firmě. Lze nahlížet např. na fúzi, či dělení společností, nové nasměrování podnikání atp. Formou systemických konstelací lze vizualizovat a harmonizovat záležitosti osobních financí, zdraví, odvykání, osobní integrity, vnitřních archetypů aj., které mají též často, či spíše vždy, základ v systémech s naší účastí.

Pro rozkrytí vašeho tématu a nasměrování ke změně je možné pracovat individuálně nebo skupinově. Každá z těchto forem má své přednosti.

Individuální práce je důvěrnější a operativnější. Individuální konstelace lze provádět se zástupnými objekty („co je po ruce“: např. hrnečky, hračky a jiné předměty), na kterých lze téma názorně ukázat a uspořádat tak, jak by mělo být.

Skupinová práce je náročnější na organizaci a minimálně jeden celý den, ale setkání skupiny poskytuje výrazně větší sílu, než je prostý součet jedinců, k vidění stavu věcí a tedy i k posunu. V rolích zástupců členů systémů jiných klientů navíc můžete prožít a uvědomit si i některé své někdy netušené aspekty, tj. zvědomit více svých témat během jednoho dne. I v systému skupiny, přítomné na veřejném semináři, nedostáváme role náhodou.

V harmonizačním studiu osm se konstelacemi zabývá Martin Šanda.

Konstelace