Ozdravné, léčebné a omlazující procesy

Centrum rozvoje a harmonizace
energoinformačních schopností člověka „Seymuran“

provozuje svou činnost těmito směry

1. OZDRAVNÝ A LÉČEBNÝ SMĚR
Diagnostika energeticko-informační homeostázy (harmonického stavu) člověka
Oprava energeticko-informační homeostázy (harmonického stavu) člověka
Informačně vlnová terapie (IVT) – radiovlnová terapie v milimetrovém rozsahu
Turmalínoterapie
Akupunktúra
Staroslovanská masáž
Japonská masáž

Pomoc poskytovaná při nejcharakterističtějších onemocnění a porušení
tělesného a psychofyzického stavu pacientů.

 • Dílčí a komplexní diagnostika systémů organismu.
 • Onemocnění gastrointestinálního traktu.
 • Porucha činnosti endokrinní soustavy.
 • Porucha imunitní soustavy.
 • Onemocnění kardiovaskulární soustavy.
 • Onemocnění močopohlavní soustavy: cystitis; uretritis, pyelonephritis;
  adnexitis; prostatitis; impotence; neplodnost; klimakterický syndrom;
  benigní novotvary (myom, fibrom, fibrom mléčné žlázy).
 • Arthritis, rheumatická onemocnění, bolesti v páteři a jiné problémy pohybové soustavy.
 • Častá nachlazení a angíny.
 • Cukrovka.
 • Porucha funkce mozku (zhoršení paměti, únavnost, bolesti hlavy).
 • Stavy.před a po mrtvici
 • Pomoc při poruchách citově psychického stavu.

2. PRAKTICKÁ POMOC PŘI ŘEŠENÍ A NÁPRAVĚ
SLOŽITÝCH PSYCHOLOGICKÝCH PROBLÉMŮ A SITUACÍ

3. ENERGOINFORMAČNÍ NÁPRAVA PSYCHOFYZICKÉHO STAVU
ČLOVĚKA A JEHO INFORMAČNÍCH POLÍ UDÁLOSTÍ

4. ASTROLOGIE
Astrologie je pradávná věda o vzájemném působení člověka a hvězd,
o působení hvězd na vše existující. Člověk se odnepaměti snažil vysvětlit ty či ony jevy na nebi,
přizpůsoboval je do období roku na Zemi. Člověku bylo téměř vždy vlastní poznávat sebe,
svou minulost i budoucnost, osud … prostřednictvím hvězd, kosmu a jiných kosmických objektů.
Astrologie se stala zcela všestrannou, zejména v posledních desetiletích. V současné době,
s bezprostřední účastí astrologie se rozvíjejí takové obory jako psychologie, lékařství,
politika, byznys a další. Pomocí tohoto nástroje – astrologie, se člověk naučil ucházejícím
způsobem ještě jednomu důležitému procesu – poznání sebe přes kosmos a hvězdy, a to není nepodstatné!
Analýza horoskopů narození a astrologická prognostika mají široké spektrum aplikace
k řešení konkrétních problémů v různých oblastech života.
Jsou dočasné planetární vlivy, a to jak příznivé, tak i ne příliš příznivé,
které jednou začaly a jednou nutně skončí. Úspěšní lidé často říkají, že vděčí za své úspěchy tomu,
že se vyskytli v pravé chvíli na pravém místě. Ano, skutečně, čas je rozhodující činitel,
ale zdaleka ne každý člověk má intuici. Mnozí lidé ač konají správně, není to v pravou chvíli.
Nalézt příhodnou dobu k počinům napomáhá astrologická prognóza.
Astrologie je učením o vlivu kosmických rytmů na život člověka a na jeho osud.
Natální horoskop je mapou nebe sestavenou na okamžik a místo narození daného člověka.
Astrologické konsultace se Vám může dostat u nás v centru "Seymuran".

Astrologická konsultace zahrnuje tato témata:

 • Analýza mapy narození člověka. Natální horoskop je schématem,
  ve kterém je symbolicky zachycen stav kosmu v okamžiku narození.
  Dává nám informaci o psychologickém portrétu osobnosti,
  popisuje základní rysy charakteru, přednosti a potenciální nadání v něm skrytá.
  Ukazatelé horoskopu narození dávají možnost určit problémy
  v charakteru člověka a dát doporučení k jejich nápravě
 • Doporučení ohledně profesní orientace, výběru povolání.
  Jaká jsou nadání a schopnosti člověka, kudy je nejlépe je nasměrovat,
  aby se dosáhlo jejich maximálního uplatnění.
 • Synastrie. Zkoumají se vzájemné vztahy dvou lidí,
  jak působí jeden na druhého.
 • Horární astrologie zaměřená na určitý okamžik,
  kdy nás napadá nějaký plán či myšlenka
  (získání odpovědi na naléhavou otázku formou „ano“ – „ne“).
 • Prognostika událostí na nejbližší 2 – 3 roky.

Oslovení astrologa neznamená automatické vyřešení Vašeho problému či úkolu.
Pro to je nezbytná Vaše aktivní činnost. Astrolog pomáhá volbě variant
nasměrování úsilí. Astrologie Vás nezbavuje svobodné vůle, ale naopak,
dává Vám možnost uvědomit si své možnosti a odpovědnost za svůj život!

5. OZDRAVNĚ VÝUKOVÝ SMĚR

A.    Vyučování kursu „Seymuran“ – náprava stavu organismu a jeho omlazení
na základě znalostí obsažených v praslovansko-árijských Védách.
Osvojením tohoto kursu, když si to budete přát, navždy se zbavíte špatného
tělesného a psycho-emocionálního stavu a, což je to hlavní,
dokážete spustit ve svém organismu procesy regenerace
a omlazování tkání všech orgánových soustav.
Trvání kursu: 7-7 cvičení
Je možná individuální i skupinová výuka

B.    Kurzy nápravy hmotnosti ženského těla.
Trvání kursu: 10-12 cvičení (základní kurs)
Je možná individuální i skupinová výuka

C.    Vyučování speciálnímu systému zvládání návyků práce
s bioenergií lidského těla pro samostatnou nápravu
a ozdravení svého organismu – I. stupeň
Trvání kursu: 10-12 cvičení
Je možná individuální i skupinová výuka

D.    Vyučování speciálnímu systému odhalení a rozvoje
energoinformačních schopností člověka
(probuzení a rozvoj intuice – jasno - slyšení a jasnovidnost) – II. Stupeň
Trvání kursu: 10-12 cvičení
Je možná individuální i skupinová výuka

E.    Vyučování tibetskému systému „Oko Probuzení“
ozdravení a omlazení lidského organismu.
Trvání kursu: 5-7 cvičení
Je možná individuální i skupinová výuka

F.    Vyučování unikátní metodice nápravy zraku
umožňující bez léků a bez operačního zákroku během krátké doby
obnovit dobrý zrak až do 100%.
Trvání kursu: 7-8 cvičení
Individuální výuka

Osvětový a výukový směr

 • organizace a pořádání seminářů na různá aktuální témata
  týkající se podstaty energoinformatické výměny Vesmíru
  a umění člověka být zdravou a harmonickou osobností
 • organizace a pořádání výukových kursů pro děti
  různých věkových kategorií na různá témata týkající se
  rozvoje a harmonizace osobních a společenských vlastností člověka.
Nahoru

Vladimír Masalsky

Přes 20 let praktických zkušeností v oblasti
rozpracování a technologií v oblasti ekologie,
medicíny a nových konstrukčních nano-materiálů;
Patnáct let praktické práce v oblasti výzkumů
energeticko-informační homeostázy (harmonického stavu)
člověka a aplikace praktických metodik rozvíjení
energeticko-informačních schopností
Posledních 8 let (s malým přerušením) působí v Praze.

Základní formou existence a vzájemného působení
všeho Jsoucna ve Vesmíru jsou energeticko-informační
vlnové procesy mající strukturu polí.

V přírodě neexistuje boj. V přírodě existují pouze procesy
vzájemného působení a transformace různých druhů matérie-energie.
Nejpohodlnější a nejharmoničtější podmínkou existence Člověka
v naší vesmírné rytmičnosti je Rovnováha mezi Duchovními,
Mentálními a tělesnými základy Života.

Uvědomění si, chápání a praktická aplikace výše řečeného
dává člověku reálnou možnost odhalení a rozvíjení Vyšších Duchovních,
Mentálních a Tělesných schopností, jakož i možnost harmonizace
svého vnitřního světa s vnějším prostředím a vnitřním světem
každého z okolních lidí. Chápajíce, přijímajíce do všedního života
základní zákony energeticko-informační výměny (ve) Vesmíru,
každý člověk je schopen svým vlastním úsilím
normalizovat a zlepšovat svůj tělesný stav,
významně posílit práci svého vědomí, učinit nesrovnatelně
bohatší sféru svého duchovního světa.

Jakákoli nemoc je signálem toho,
že na energeticko-informačních úrovních daného člověka
probíhají určité deformace, což se následně projevuje
narušením jeho emocionálně psychického a tělesného stavu.
Jakákoli nemoc je „havarijní signalizací“ organismu,
schopnou sdělit člověku o nahromadivší se negativní síle
porušující jeho psychofyzický potenciál.

Pro vyléčení té či oné nemoci
(tj. pro odstranění příčiny objevení se onemocnění)
člověk musí zpočátku pochopit svou životní situaci,
musí pochopit co či kdo ovlivňuje jeho energeticko-informační
a odpovídající psycho-emocionální stav.
Objasnit si tyto momenty, je dále nutno
pomocí určitých technik provést nápravu situace
na energeticko-informačních úrovních,
a pomocí speciálních uzdravovacích metod provést
vyléčení organismu na psycho-emocionální a tělesné
úrovni existence člověka.

Kontakt:

telefon: + 420 776 524 162 - Vladimir
telefon: +420 720 039 888 - Julia (Astrologie)