Konstelace

Rodinné (a jiné systemické) konstelace

Systemické konstelace podle Berta Hellingera jsou dnes již klasickým způsobem nahlížení
na náš základní systém: původní rodinu, ze které si přinášíme vzorce našeho chování
a promítáme nejčastěji do naší současné rodiny. Traumata vzniklá v minulosti u našich předků
(např. vážné nemoci, předčasná úmrtí, válečné osudy, vězení, ztráty majetku, rodinná tabu aj.)
se podvědomě přenáší dál. Z lásky k našim předkům jim pomáháme nést jejich úděl,
který ale není naším úkolem a proto se u nás projevují problémy.
Ty lze chápat jako upozornění ke změně, aby náš vlastní systém byl v pořádku.
Systemické konstelace formou zástupců umožňují tento systém vidět a ukázat v něm,
kterým směrem je třeba udělat nápravu. Nejčastější zadání jsou v oblasti partnerství,
vztahu k rodičům a dětem. Kromě životních rolí v původní či současné rodině
se můžeme dostat do dalších rolí např. v zaměstnání, zájmové společnosti, politické straně,
zastupitelské samosprávě apod. Systemický přístup lze uplatnit i tam. Je obzvláště vhodný,
když se proplétají role ve více systémech, např. v rodinné firmě.
Lze nahlížet např. na fúzi, či dělení společností, nové nasměrování
podnikání atp. Formou systemických konstelací lze vizualizovat a harmonizovat
záležitosti osobních financí, zdraví, odvykání, osobní integrity, vnitřních archetypů aj.,
které mají též často, či spíše vždy, základ v systémech s naší účastí.

Pro rozkrytí vašeho tématu a nasměrování ke změně je možné pracovat individuálně nebo skupinově.
Každá z těchto forem má své přednosti. Individuální práce je důvěrnější a operativnější.
Individuální konstelace lze provádět se zástupnými objekty
(„co je po ruce“: např. hrnečky, hračky a jiné předměty),
na kterých lze téma názorně ukázat a uspořát tak, jak by mělo být.
Skupinová práce je náročnější na organizaci a minimálně jeden celý den, ale setkání skupiny
poskytuje výrazně větší sílu, než je prostý součet jedinců, k vidění stavu věcí a tedy i k posunu.
V rolích zástupců členů systémů jiných klientů navíc můžete prožít a uvědomit si
i některé své někdy netušené aspekty, tj. zvědomit více svých témat během jednoho dne.
I v systému skupiny, přítomné na veřejném semináři, nedostáváme role náhodou.

Nahoru
Martin Šanda

Martin Šanda

Systemický průvodce
osobním rozvojem
Na cestě osobního rozvoje
jsem jako vědomý člověk taktéž,
tudíž mi vaše témata
jsou blízká v tom,
že mám na osobní cestě
obdobný prožitek.


Pro tuto práci jsem se v mládí nerozhodl,
našla si mne sama v průběhu života a já se rozhodl přijmout signály,
že bych jí měl s vámi dělat. V osobním rozvoji jednotlivců i skupin
ale pracuji více jak 10 let, jelikož jsem vysokoškolským pedagogem.
Mým hlavním zaměstnáním je výuka a výzkum na ČVUT,
F. stavební v oboru vodního hospodářství. Vyučuji několik předmětů
v oboru podzemní a půdní vody. I v této práci zkoumám
jak fungují systémy, především přírodní, jak proudí voda v krajině.
V technickém oboru mého studia jsem za 25 let dosáhl titulu inženýra,
doktora věd a pedagogického titulu docent.
Tři roky jsem pracoval na univerzitách v USA a UK.

V práci se systémy jsem absolvoval roční výcvik v pomoci rodinám
systemickými metodami, teorie a praxe systemických konstelací
podle Berta Hellingera u Zdeňky Tuškové. Mou technickou práci
a osobní psychologicky směrované poradenství vnímám v souladu.
Pokud má maják na vrcholu šířit světlo a být oporou pro okolní lodě,
musí mít na útesu, kde bouří vlny, pevný,
ocelí vyztužený betonový základ. Nejdříve je v systému nutný řád,
aby mohla přijít láska. Považuji svou práci jako doplněk tam,
kde už standardy neví Jak a cílené hledání může odpovědět na Proč?
tj. najít příčinu ve vašem systému.

Kontakt:

telefon: 606 137 204
e-mail: martin@sanxmartin.com
web: www.sanxmartin.com