Aktuality

kvet kvet

Nabídka pronájmu terapeutické místnosti, přednáškové místnosti
nebo uspořádání Vašeho semináře

Prosím kontaktujte vedoucí studia
Lenku Kubíkovou na mail: aromalenka@volny.cz nebo na tel.: 606 702 546

27.2.2019 od 8.00 do 20.00 Měření aury s Hankou Rakušanovou

objednávejte se na: 606 702 546 nebo aromalenka@volny.cz

15.12. 2018 od 9.30-18.00 Rodinné konstelace

Cena jednoho účastníka na celodenním semináři je 600,-Kč (pro ty, kteří si nechají stavět svou konstelaci) a 100,- Kč pro ostatní, kteří budou pouze účinkovat v rolích zástupců jiných klientů, nebo budou jen přítomni.
Příchod prosím od 9:30 do 10:00

V případě zájmu prosím o potvrzení závazné rezervace
Martin Šanda martin@sanxmartin.com 606 137 204 www.facebook.com/sanxmartin


Co jsou rodinné (systemické) konstelace a jak mohou pomoci?
Rodinné konstelace podle Berta Hellingera jsou dnes již klasickým způsobem nahlížení na náš základní systém: původní rodinu, ze které si přinášíme vzorce našeho chování a promítáme nejčastěji do naší současné rodiny. 
Traumata vzniklá v minulosti u našich předků (např. vážné nemoci, předčasná úmrtí, válečné osudy, vězení, ztráty majetku, rodinná tabu aj.) se podvědomě přenáší dál. 
Z lásky k našim předkům jim pomáháme nést jejich úděl, který ale není naším úkolem a proto se u nás projevují problémy. Ty lze chápat jako upozornění ke změně, aby náš vlastní systém byl 
v pořádku. Systemické konstelace formou zástupců umožňují tyto systémy vidět a ukázat v nich, kterým směrem je třeba udělat nápravu. Nejčastější zadání jsou v oblasti partnerství, vztahu 
k rodičům a dětem. Systémem je i naše tělo, proto běžným tématem konstelací je zdravotní problém nebo odvykání. Častou úlohou je i problém osobních financí nebo majetku.
Formou systemických konstelací lze vizualizovat a harmonizovat záležitosti i dalších systémů (zaměstnání, firma, spolky), ale i osobní integrity, vnitřních archetypů aj., které mají též často, 
či spíše vždy, základ v systémech s naší účastí. V rolích zástupců členů systémů jiných klientů navíc můžete prožít a uvědomit si i některé své někdy netušené aspekty, tj. zvědomit více svých témat během jednoho semináře. 
I v systému skupiny, přítomné na veřejném semináři, nedostáváme role náhodou.
V systemických konstelacích jsem absolventem paní Zdeňky Tuškové, která studovala přímo u pana Berta Hellingera, považovaného za zakladatele systemických kostelací pro západní kulturu.

9.11.2018 od 17.30 vernisáž obrazů a grafik Anežky Boudové

Grafiky Anežky Boudové budou u nás ve studiu vystaveny do 2.1.2019, některé jsou ještě k prodeji :-)

27.1.2019 od 13.00 Rodinné konstelace s Alicí

Drazí přátelé,
srdečně vás zvu
na odpolední systemické konstelace, které se konají v NEDĚLI 18.11.2018 od 13.00 hod. v Harmonizačním studiu Osm, Srbská 2, praha 6 - Hradčanská.

Cena pro ty, kteří si stavějí konstelaci, je zde 600 Kč, pro ostatní 100 Kč. Rezervace je nutná emailem nebo telefonicky

Těším se na vás.
Alice Sýkorová, tel. 731513867
www.alice-esence.webnode.cz